CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 3702868152
Địa chỉ: Thửa đất số 1544, Tờ bản đồ số 17, Khu phố ông Đông, PhườngTân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Tên giao dịch: CONG TY CP PKDK DUONG DONG
Tên viết tắt: CÔNG TY CP PKĐK DƯƠNG ĐÔNG
Đại diện pháp luật: Đoàn Công Mong
Ngày cấp giấy phép: 14/04/2020
Ngày hoạt động: 14/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 14/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.