CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TALACO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TALACO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường 477, Phố Tiến Yết, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Lương
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 15/10/2019 ( 4 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.