CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT VẠN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT VẠN THÀNH

Mã số thuế: 0601195603
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định.

Đại diện pháp luật: VŨ VĂN TƯỜNG
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.