Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Đoan Thùy

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Đoan Thùy

Mã số thuế: 3502420236
Địa chỉ: 127 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhã
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.