Có thể đăng ký khám chữa bệnh có Bảo hiểm y tế ở đâu ?

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

xin giấy phép tư vấn Luật Bảo hiểm và quy định về nơi đăng ký khám bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện nay:

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 

2. Nội dung tư vấn:

Xin chào ban quản trị luatminhkhue, Gia Đình mình gồm 3 người, cha mẹ và mình đã tham gia BHYT Hộ Gia Đình 1 năm qua, hiện giờ thì thẻ bảo hiểm của gia đình hết hạn vào ngày 31/10/2016, vì vậy mình muốn làm lại thẻ mới. Theo như thông tin lần đầu mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ,mình có đăng ký cho cả nhà ở bệnh viện Đa Khoa Bình Thạnh, hiện nay thì mẹ mình lại muốn đăng ký khám ở bệnh viện Hoàn Mỹ, vậy mình có thể đăng ký cho mình và ba ở bệnh viện cũ và mẹ ở bệnh viện mới đc không ? 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì:

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, mỗi người có quyền đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh theo tuyến xã, tuyến huyện, không bắt buộc đăng ký theo hộ gia đình thì phải có cơ sở khám chữa bệnh ban đầu giống nhau. Lưu ý: nếu bạn không thuộc đối tượng được đăng ký tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc trung ương thì không được đăng ký tại các bệnh viện tại các tuyến này.

câu 1.chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta do cơ quan nào tổ chức thực hiện Câu 2.đối với người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đìnhlàm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được nhà nước hỗ trợ bao mhiêu phần trăm câu 3. đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì có được áp dụng giảm trừ mức đóng đối với các thành viên trong hộ gia đình ko.

Câu 1: Chính sách bảo hiểm ý tế ở nước ta do các cơ quan được quy định tại Điều 5 Luật BHYT quản lý và tổ chức thực hiện như sau:

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

Câu 2: 

Hộ gia đình có mức sống trung bình khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng như người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể khoản 3 Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP về mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng:

3. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này“.

Câu 3:

Cũng theo quy định viện dẫn trên thì mỗi thành viên trong hộ gia đình đều được ưu đãu hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.

Hiên tai toi lam viêt tai ctcp Son A Dông va co mua bao hiêm o bênh viên Nguyên Trai. Vây cho tôi hoi , tôi muôn mua bao hiêm cho vo o bv Nguyên Trai co đuoc kg ? Hayla phai vê noi tôi o mua

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì:

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, vợ anh phải đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại nơi thường trú hoặc nơi làm việc lưu động hay nơi tạm trú thì mới được chấp nhận. Nếu BV Nguyễn Trãi thuộc tuyến huyện tại 1 trong 3 trường hợp trên thì vợ anh được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đó.

Chao luat su.em co kham va dieu tri tai phong kham da khoa the gioi nhung o day khong tinh bao hiem y te.ma em tham gia bao hiem duoc ba nam roi.vay cho em hoi khi thanh toan hoa don thi em dem ve va ra noi dang ky bao hiem thi co duoc thanh tien lai khong luat su.neu dc thanh tien lai thi duoc bao nhieu phan tran vay luat su.em cam on

Khi đi khám chữa bệnh nếu không khám ở nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì không được thanh toán BHYT như nơi mình đăng ký trừ các trường hợp sau: Các trường hợp cấp cứu, các trường hợp đăng ký ban đầu tuyến tỉnh nhưng đi khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện; Các trường hợp theo quy định của thông tuyến (lưu ý: chỉ áp dụng với khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có nhận BHYT).

Toi muon hoi ?? Khi den benh an dong 7a sinh mo co bao hiem y te … co duoc huong quyen loi hay khong ??? Va huong duoc bao nhieu quyen loi vay ah…

Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB BHYT được hưởng các quyền lợi sau:

 

1. Người bệnh đi KCB đúng tuyến theo quy định của Bộ y tế và có trình thẻ BHYT:

Được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ y tế đối với: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 06 tuổi.

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện trợ cấp BHXH hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện tại là 173 nghìn đồng).

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. 

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân của người có công với cách mạng (trừ các đối tượng là thân nhân nêu tại điểm b); người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu và không có giấy chuyển tuyến theo quy định

Người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và không có giấy chuyển tuyến (trừ trường hợp cấp cứu và các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo) có trình thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng của từng nhóm đối tượng và theo tỷ lệ như sau:

Tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/20121 trong phạm vi cả nước.

Tại bệnh viện tuyến huyện: 70% chi phí KCB nội trú, ngoại trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí KCB nội trú, ngoại trú từ ngày 01/01/2016 trong phạm vi cả nước.

Bỏ chi phí KCB vượt tuyến, trái tuyến ngoại trú tại tuyến tỉnh và Trung ương.

Như vậy, cần xem xét bạn sinh mổ tại bệnh viện này có thuộc đúng tuyến hay không, nếu đúng tuyến thì xem các bạn có thuộc các trường hợp ưu đãi đặc biệt không, nếu không thì bạn sẽ được hưởng 80% chi phí cho việc sinh mổ. Còn nếu trái tuyến thì áp dụng tại phần 2.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Xin giấy phép.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật bảo hiểm y tế – Công ty Xin giấy phép

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.