CHI NHÁNH VẬT LIỆU NỔ MIỀN TRUNG – TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

CHI NHÁNH VẬT LIỆU NỔ MIỀN TRUNG – TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Mã số thuế: 0100283055-013
Địa chỉ: Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại: 02383851166
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.