CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN – HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN – HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 0304151064-001
Địa chỉ: Số 61 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch: TOTAL MANAGEMENT SOLUTIONS CONSULTING COMPANY LIMITED BRANCH –MANAGEMENT TECHNOLOGY INSTITUTE
Tên viết tắt: MTECH
Đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.