CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNLEE BEAUTY

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNLEE BEAUTY

Mã số thuế: 0315802208-001
Địa chỉ: 39 Cầm Bá Thước, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Trúc
Ngày cấp giấy phép: 24/02/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 24/02/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.