CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN CHUNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN CHUNG

Mã số thuế: 0306143478-002
Địa chỉ: 10 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Ngày cấp giấy phép: 15/02/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 15/02/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.