CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATP

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATP

Mã số thuế: 0315786884-001
Địa chỉ: 83 đường số 45, Phường 06, Quận 4, Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc Phương
Ngày cấp giấy phép: 20/02/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 20/02/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.