CHI NHÁNH 9 – CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

CHI NHÁNH 9 – CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE

Mã số thuế: 0313140051-009
Địa chỉ: 7/4 Đường Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Đại diện pháp luật: Lê Minh Trí
Ngày cấp giấy phép: 30/03/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 30/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.