CHI CỤC THUẾ KV4 ( ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN)

CHI CỤC THUẾ KV4 ( ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN)

Mã số thuế: 4900142893-017
Địa chỉ: Phố Đức Hinh, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Ngày cấp giấy phép: 31/03/2020
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 31/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.