CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TUY PHƯỚC- VÂN CANH

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TUY PHƯỚC- VÂN CANH

Mã số thuế: 4101560213
Địa chỉ: 383 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Nhân
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 07/10/2019
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.