CHI CỤC THUẾ KHU VỰC THANH BA – HẠ HÒA

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC THANH BA – HẠ HÒA

Mã số thuế: 2601041300
Địa chỉ: Khu 6 – Thị trấn Thanh Ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Ngày cấp giấy phép: 05/03/2020
Ngày hoạt động: 05/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 05/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.