CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TÂN UYÊN

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC TÂN UYÊN

Mã số thuế: 3702861245
Địa chỉ: KP 2, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.