CHI CỤC THUẾ KHU VỰC NAM THANH

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC NAM THANH

Mã số thuế: 0801319253
Địa chỉ: Xã Thanh Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thanh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 01/12/2018
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.