CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LÊ CHÂN – DƯƠNG KINH

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LÊ CHÂN – DƯƠNG KINH

Mã số thuế: 0202018088
Địa chỉ: Số 200 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Hải Phòng.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngày hoạt động: 02/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.