CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

CHI CỤC THUẾ HUYỆN BÙ ĐĂNG

Mã số thuế: 3801221091
Địa chỉ: Đường 14 tháng 12, khu Tân Hưng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Đại diện pháp luật: Vỗ Anh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 01/01/1997
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.