Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật ?

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi chuẩn bị làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy cho tôi hỏi các đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN và trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Mong luật sư tư vấn giúp !

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 151/2014/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn:

Các đối tượng quyết toán thuế TNCN Theo điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định :

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy với thuế TNCN có 2 đối tượng liên quan (tổ chức chi trả thu nhập) doanh nghiệp quyết toán cho phần thu nhập đã chi trả. Đối với người lao động quyết toán cho phần thu nhập đã nhận được.

Doanh nghiệp chi trả thu nhập: Trong năm tính thuế doanh nghiệp có trả lương cho người lao động thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN bao gồm cả trường hợp trong năm không phát sinh thuế TNCN phải nộp.

Trường hợp doanh nghiệp trong năm tính thuế không trả lương cho người lao động thì không phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp có trách nhiệm quyết toán thay cho cá nhân ủy quyền quyết toán và chỉ quyết toán trên phần thu nhập do doanh nghiệp chi trả.

Cá nhân có thu nhập – Cá nhân phải thực hiện quyết toán khi :

Trường hợp 1 : Khi nộp thiếu tiền thuế TNCN -> bắt buộc phải quyết toán để thể hiện nghĩa vụ nộp nốt vào ngân sách nhà nước

Trường hợp 2 : Trường hợp nộp thừa tiền thuế muốn bù trừ kỳ sau hoặc hoàn thuế thì phải quyết toán

Trường hợp 3 : cá nhân không nộp thừa, thiếu tiền thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thể thực hiện quyết toán bằng một trong hai hình thức. Tự làm tờ khai quyết toán với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay nếu đủ điều kiện.

Điều kiện ủy quyển cho doanh nghiệp quyết toán thay. Cá nhân đáp ứng đồng thời các điều kiện sau :

Đủ điều kiện

Không đủ điều kiện

Ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại duy nhất 1 nơi

Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

Thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong năm

Đã nghỉ việc tại thời điểm ủy quyền quyết toán thì không được ủy quyền

Nếu có thêm thu nhập vãng lai : Thu nhập từ ký hợp đồng dưới 3 tháng với công ty khác được gọi là thu nhập vãng lai thì thu nhập vãng lai tính bình quân tháng trong năm tính thuế không quá 10 triệu. Đã bị khấu trừ 10 % tại nơi trả thu nhập vãng lai.

Nếu có thu nhập vãng lai bình quân tháng lớn hơn 120 triệu không được ủy quyền. Thu nhập vãng lai chưa bị khấu trừ 10% tại nơi trả thu nhập.

Lưu ý : để được ủy quyền quyết toán cá nhân phải có mã số thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp không thực hiện ủy quyền quyết toán thay cho những người lao động đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Trường hợp mua ấn chỉ của cơ quan thuế- Chứng từ khấu trừ thuế phải làm báo cáo tình hình sử dụng TNCN ấn chỉ )

Hồ sơ quyết toán : Nếu cá nhân đủ điều kiện ủy quyền và muốn ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thì cá nhân phải lập mẫu 02 UQ/QTT-TNCN ban hành thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nếu cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền hoặc không muốn ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán mà cá nhân thuộc đối tượng phải làm quyết toán thì phải lầm mẫu 02/QTT-TNCN để thực hiện quyết toán với cơ quan thuế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận số: để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Lương Thị Lan – Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *